Výbory konference

Koordinátor konference

MUDr. Ivana Röschlová - Dětská endokrinologická a diabetologická ambulance, Frýdek-Místek

Odborná garance

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. - přednosta Pediatrické kliniky, FN Motol Praha
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. - přednosta Kliniky dětí a dorostu, FNHK Praha
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. - přednosta Kliniky dětské onkologie, FN Brno
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. - přednostka Dětské kliniky, FN Olomouc
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc

Organizační zajištění

Produkce BPP s. r. o.
K Dálnici 593, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 219 803, Fax: +420 577 001 465
mob: +420 739 491 879
e-mail: produkce@bpp.cz