Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Sepetná, Ostravice 956, 739 14 Ostravice
www.hotel.sepetna.cz

Datum konání

12. - 13. dubna 2019

Registrace účastníků

12. 4. 2019      Hotel Sepetná     08.00 - 18.00 hod.     
13. 4. 2019      Hotel Sepetná     08.00 - 12.00 hod.

Koordinátor konference

MUDr. Ivana Röschlová
roschlova@ordfm.cz

Organizační zajištění

Produkce BPP s.r.o.
K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
tel.: 577 219 803, fax: 577 001 465
produkce@bpp.cz

Jednací jazyk

čeština, slovenština

Stravování

V průběhu konání akce je pro účastníky zajištěno občerstvení.

Výstava

V prostorách hotelu Sepetná bude uspořádána doprovodná výstava přístrojů, léků, přípravků, zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů.

Parkování

Možnost parkování přímo u hotelu Sepetná.