Registrační poplatky

   platba do 15. 3.  platba do 5. 4.  platba od 6. 4. a na místě
 Lékař člen ČPS   1.500,-   1.700,-   1.900,-
 Lékař nečlen ČPS   1.800,-   2.000,-   2.200,-
 NLZP   1.500,-   1.700,-   1.900,-


NLZP - nelékařský zdravotnický pracovník

Přednášející a 1. autor posteru je osvobozen od platby registračního poplatku, ale musí být řádně přihlášen.

Storno poplatky k registraci
do 15. 3. 2019 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
16. - 31. 3. 2019 50 %
od 1. 4. 2019 100 %
 
Registrace účastníků - PŘIHLÁŠKA

Na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře umístěného na těchto stránkách obdrží účastník Výzvu k platbě.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady.

Účastnický poplatek zahrnuje
  • konferenční tiskové materiály
  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu firem
  • potvrzení o účasti
  • občerstvení v průběhu konání akce, oběd v pátek i v sobotu