Odborný program

aktualizace 11. 3. 2019

Pátek 12. 4. 2019

08.00 - 18.00 Registrace

09.00 - 09.15

Zahájení sympozia

  MUDr. Ivana Röschlová

09.15 - 12.00

Hematologie, onkologie, revmatologie, obecná pediatrie

předsedající
 
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
15´
 
Neutropenie v dětském věku
Pospíšilová D., Olomouc
15´
 
Význam časné diagnostiky dětských nádorových onemocnění, pokroky v dětské onkologii
Šterba J., Brno
15´
 
Tumory CNS u dětí
Lipina R., Ostrava
10´
 
Plicní komplikace protinádorové léčby na Klinice dětské onkologie FN Brno
Kerekes A., Brno
15´
 
Současný pohled na hemofílii u dětí
Ptoszková H., Ostrava
20´

 
Mikrobi, mikrobiom a neinfekční pediatrická onemocnění:
Jak studovat příčiny
a mohou mikrobi vůbec za něco?
Cinek O., Praha
15´
 
Biologická léčba u dětí s revmatickými onemocněními
Pískovský T., Ostrava
10´
 
Poporodní poranění – paréza brachiálního plexu
Nogolová A., Ostrava
10´
 
Akutní novorozenec v okresní nemocnici
Klosová R., Štenberk
 
Diskuze

12.00 - 13.15

oběd

13.15 - 15.45

Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, neonatologie

předsedající
 
prof. MUDr. Jan Lebl., CSc.
doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
15´
 
Nový pohled na diagnostiku růstové poruchy
Lebl J., Praha
15´
 
Oboustranný kryptorchismus nemusí být jen chirurgickým problémem
Zapletalová J., Olomouc
20´
 
Aktuality novorozeneckého screeningu, úloha PLDD
Votava F., Praha
15´
 
Fenylketonurie
Pazdírková R., Praha
15´
 
Psychomotorická retardace z pohledu endokrinologa
Koloušková S., Praha
15´
 
Léčba dětí s diabetem v roce 2019     
Neumann D., Hradec Králové
10´
 
Aritmetické dovednosti diabetických dětí
Škvor J., Ústí nad Labem
10´
 
Kdopak to mluví aneb když lékař „léčí“
Röschlová I., Frýdek-Místek
 
Diskuze

15.45 - 16.15

přestávka na kávu

16.15 - 18.30

Infektologie, mikrobiologie, laboratorní diagnostika

předsedající
 
as. MUDr. Petr Širůček
prim. MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
15´
 
Klinické projevy infekcí Streptococcus pyogenes
Širůček P., Ostrava
15´
 
Borrelióza – diagnostika, léčba, vybrané kazuistiky
Sagan J., Ostrava
15´
 
Sérologická diagnostika infekčních onemocnění
Lochman I., Ostrava
10´
 
Přehledy antimikrobiální rezistence původců infekcí horních cest dýchacích
Ochvatová B., Ostrava

 
Nesprávná diagnóza apendicitidy s katastrofálním vývojem
Malý T., Olomouc
10´
 
Preanalytická fáze laboratorních vyšetření
Stančík L., Ostrava

 
Hemofilové záněty mozkových blan
Svojsík M., Jihlava

 
Jakub a jeho zinek. 10 let sledování.
Kobsa M., Nový Jičín
10´
 
Infekce mycoplazma pneumonie a její vliv na myokard
Bartonová J., Frýdek-Místek
 
Diskuze

od 20.00

Společenský program
   

Sobota 13. 4. 2019

08.00 - 12.00 Registrace

08.30 - 10.30

Genetika, gynekologie, chirurgie, farmakologie

předsedající
 
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

 
Rekonstrukční operace těžké deformity obou nohou po popálení III. st.1,5letého dítěte
Kubok R., Praha
15´
 
Bolesti břicha v ordinaci dětské gynekologie
Polová A., Frýdek-Místek
10´
 
Epilepsie, Fahrova nemoc nebo Fahrův syndrom?
Kutílek Š., Klatovy, Pardubice
10´
 
Současné možnosti prenatální diagnostiky
Kyselová K., Praha, Frýdek-Místek
10´
 
Středomořská familiární horečka
Farkaš E., Frýdek-Místek
10´
 
Od syndromu k diagnoze, aneb jak šel čas…
Širůčková S., Ostrava
10´
 
Potíže s interpretací výsledků array CGH
Všetička J., Ostrava
12´
 
Antiepileptika a kojení
Kacířová I., Ostrava

 
Každý kousek se počítá
Palčáková H., Olomouc
 
Diskuze

10.30 - 10.50

 

Sympozium společnosti Hero Czech s.r.o.
Alergie na bílkovinu kravského mléka a přístupy k její léčbě
E. Kopelentová

10.50 - 11.15

přestávka na kávu

11.15 - 13.45

Kardiologie, nefrologie, alergologie, gastroenterologie, oftalmologie, varia

předsedající
 
doc. MUDr. Sylva Skálová, CSc.
MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
15´
 
Kdy a proč myslet na tubulointersticiální nefritidu
Skálová S., Hradec Králové
15´
 
IMC u dětí z pohledu urologa
Skalka R., Ostrava
15´
 
Prenatální kardiologie – od spermie po zrození
Pavlíček J., Ostrava
15´
 
Alergie na mléko a jiné potraviny
Škopková O., Ostrava
15´
 
Laktóza – přítel nebo nepřítel
Bartková I., Ostrava
15´
 
Diagnostika a léčba osteoporózy v dětském věku
Souček O., Praha
10´
 
15 let mobilního hospicu Ondrášek
Pavlíčková E., Ostrava
10´
 
Úskalí a první kroky terapie onemocnění slzných cest u dětí (aneb léčí i rodiče)
Matúš D., Frýdek-Místek

 
Baterie
Cipra A., Ústí nad Labem
 
Diskuze

13.45

Zakončení Beskydských pediatrických dnů 2019


13.45 - 15.00

oběd
   

Postery

  50 ODSTÍNŮ ŠPEKŮ aneb pohled dětí na léčbu nadváhy
Bednaříková K., Křetín
  Hyperkalcémie jako příznak u Williams Beuren syndromu
Legerský V., Ostrava
  Klinické projevy mutací v genu PTEN
Táborská A., Ostrava

 

Změna programu vyhrazena.