On-line přihláška

Přihláška již pouze pro aktivní účastníky.

Pro pasivní účast je přihlášení možné pouze jako náhradník ... z důvodu naplnění kapacity.

V případě uvolnění kapacity Vám bude odeslána Výzva k platbě - potvrzení přijetí přihlášky.

 

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Každý účastník musí vyplnit svou přihlášku (na jeden e-mail lze přihlásit pouze jednoho účastníka).
Nelze v jedné přihlášce pouze přepsat jméno účastníka - tím se vyruší prvně přihlášený! Děkujeme za pochopení.

 

Daňový doklad obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 

Doporučujeme Vám včasnou rezervaci a úhradu ubytování (omezená kapacita pokojů v místě konání akce).

 

Přihláška